GeneralforsamlingFormandens beretning 2022, FTK
ndledningsvist vil jeg gerne sige at vi i bestyrelsen glæder os rigtig meget til at komme i gang med udendørssæsonen 2022. Ja - den er selvfølgelig allerede skudt i gang med god aktivitet på bane 5.                

Vi kan i år byde vores medlemmer velkommen til et anlæg som på flere fronter har fået en overhaling. Klubhuset fremstår fuldstændig nyrenoveret med nyt gulv og loft og belysning. Borde og stole er midlertidige – vi arbejder på få indkøbt nyt inventar. Ligesom vi skal beklædt væggene igen – hvor vi vil indramme de gamle billeder og avisudklip og hænge op. Vi har også ønske om at ophænge en opslagstavle eller White Board på endevæggen.

På udenomsarealerne kan vi glæde os over at vi har fået god hjælp af FK til at rydde og beskære buske og træer – det delvis nedfaldne hegn ind mod Baldersparken er blevet erstattet af et helt nyt hegn – ligesom de lave hegn mellem banerne nu alle er skiftet. Vi arbejder sammen med FK på at få gennemført et hegnssyn med lodsejerne mod Nymarksvej og Huslodsvej – dette med henblik på med tiden at få renoveret denne hegnslinie.

Som i sikkert er bekendt med lykkedes det for vores 1. hold at rykke op i 1. division – dette har helt bestemt styrket vores samarbejde med FK – som har set velvilligt på, at der er et behov for at få vores baner gjort i bedre spilbar stand. i løbet af vinteren har vi haft besøg at et par politikere fra kultur og idrætsudvalget og i samarbejde med dem er det lykkedes os at få midler til at få et professionelt tennisanlægsfirma til at klargøre bane 1, 2 og 3 – med nye linjer – fjernelse af toplaget inkl. ukrudt – opretning af skævheder i banerne – samt udlægning af nyt grus og tromling og fejning. Derudover er der fundet midler til at få fire nye scoretavler og en tromle.
Vi kan ydermere glæde os over at en totalomlægning af bane 4 vil indgå i budgetforhandlingerne for anlægsbudgettet for 2023.

Vi fik god omtale i lokalmedierne ifm. oprykningen, og vi kan se frem til at Fredericia Avisen vil dække alle vores hjemmekampe – og nu er kampprogrammet ikke offentliggjort endnu, men det er gamle hæderkronede tennisklubber som Fruens Bøge og Skovbakken vi kan være heldig med at få besøg af.

I forhold til at styrke det sociale sammenhold i klubben gik det mindre godt i 2021 mht. afholdelse af sociale arrangementer i 2021 – bl.a. var vi nødsaget til at aflyse klubmesterskab og efterfølgende klubfest -  pga. af for få tilmeldinger – super ærgerligt og vi overvejer i bestyrelsen om vi skal ændre setuppet for afviklingen de sociale arrangementer – og det vil vi selvfølgelig gerne have gode input til.

Jeg selv deltog i et lørdagstræf med efterfølgende grill – det var superhyggeligt.

Et fokuspunkt for bestyrelsen i år er ligeledes at være proaktiv og søge et tættere samarbejde med vores naboklubber, primært med henblik på at få etableret noget fælles træning  - de nye tennishaller i byen vil skyde op i løbet af året, og de kan være med til at binde det bedre sammen, og at tennissporten dermed i Fredericia for bliver en helårssport for alle.

Tusind Tak til bestyrelsen for en formidabel god indsats i 2021. Jeg ser frem til samarbejdet i 2022.

 

Frans Dupont, formand